صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان کار و دانش شهید مدرس
نام هنرستان شهید مدرس
نوع غیر دولتی
دسته کار و دانش
پذیرش پسرانه
منطقه 1
تلفن 26502019
آدرس رودبار قصران - جاده فشم-میگون - روبه روی کتاب خانه فشم
وب سایت http://vista.ir/companies/121701
مدیر
رشته ها