صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان کار و دانش لاجوردی
نام هنرستان لاجوردی
نوع غیر دولتی
دسته کار و دانش
پذیرش دخترانه
منطقه 1
تلفن 22282569
آدرس میدان نیاوران - خ شهید احمد جبلی - نبش کوچه اسلام
وب سایت
مدیر
رشته ها O تربیت بدنی