صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان کار و دانش یادگار امام
نام هنرستان یادگار امام
نوع دولتی
دسته کار و دانش
پذیرش دخترانه
منطقه 1
تلفن 22296104
آدرس شمیران - جماران - خ هاشمی - ابتدای خیابان سوده
وب سایت http://yadegare-emam.com/
مدیر معصومه علی بخشی
رشته ها O کامپیوتر