صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان کار و دانش علامه جعفری
نام هنرستان علامه جعفری
نوع غیر دولتی
دسته کار و دانش
پذیرش دخترانه
منطقه 1
تلفن 22202994
آدرس شریعتی- خ سهیل- خ فاطمیه
وب سایت http://www.jafari.sch.ir/hschool/
مدیر آمنه گرجی
رشته ها O کامپیوتر

O معماری

O گرافیک