صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای گلستان کبیر
نام هنرستان گلستان کبیر
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 1
تلفن 22219352
آدرس تجریش/خ شریعتی /خ موسیوند/کوچه لاچینی/پلاک 2
وب سایت http://vista.ir/companies/190286
مدیر
رشته ها O معماری

O گرافیک