صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای ادب
نام هنرستان ادب
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 1
تلفن 22454125
آدرس خ شریعتی - نرسیده به میدان قدس - کوچه سلیمان زاده
وب سایت
مدیر
رشته ها O معماری

O گرافیک