کتاب صفر تا صد دروس علوم پایه کنکور هنرستان

عنوان کتاب: صفر تا صد دروس علوم پایه کنکور هنرستان

مولفان: نوید شفیع آبادی، وحید توکلی

این کتاب شامل:

 • درسنامه کامل و خودآموز کتاب های ریاضی 1 و 2، فیزیک و شیمی
 • 1600 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی
 • جدول بودجه بندی دروس پایه در کنکور
 • 416 صفحه به صورت رنگی

 ویژگی ها:

 • پوشش کامل و خط به خط مباحث کتاب درسی در درسنامه
 • تست های 20 سال کنکور سراسری و کاردانی از سال 1383 تا 1402
 • فرمول های مهم دوره اول متوسطه در بخش پیوست برای یادآوری بیشتر
 • پوشش کامل مثال ها و تمرین های کتاب درسی در تست های تالیفی برای تسلط بیشتر
 • ارائه تست های نشان دار با نکات ترکیبی برای سبقت گرفتن از رقبا

عنوان کتاب: صفر تا صد دروس عمومی کنکور هنرستان

گروه مولفان

این کتاب شامل:

 • درسنامه کامل و خودآموزکتاب های فارسی3، عربی3، دین و زندگی 3، زبان انگلیسی 1و2
 • 1200 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی
 • جدول بودجه بندی دروس عمومی در کنکور
 • 360 صفحه به صورت رنگی

 ویژگی ها:

 • پوشش کامل و خط به خط مباحث کتاب درسی در درسنامه
  فارسی: معنا و مفهوم روان شعر و نثر کتاب درسی به همراه آرایه ها + قواعد و نکات دستوری + املا و تاریخ ادبیات + اصول نگارشی
  عربی: یادآوری مباحث پیش نیاز + حل کامل تمرین های کتاب درسی + قواعد و ترجمه هر درس
  دین و زندگی: خلاصه درس و نکات مهم + پیام آیات و روایات
 • زبان انگلیسی: مباحث پیش نیاز + یادگیری واژگان در قالب تکنیک Tick8 + گرامر + کلوز تست
 • تست های 20 سال کنکور سراسری و کاردانی از سال 1383

تا 1402

عنوان کتاب: صفر تا صد دروس غیرفنی کنکور هنرستان

مولفان: الهه پناهی، ریحانه قهرمانی

این کتاب شامل:

 • درسنامه کامل و خودآموز کتاب های الزامات محیط کار، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، کاربرد فناوری‌های نوین، مدیریت تولید و اخلاق حرفه‌ای در قالب 60 لقمۀ یادگیری
 • 1100 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی
 • جدول بودجه بندی دروس غیرفنی در کنکور
 • 240 صفحه به صورت رنگی

ویژگی ها:

 • پوشش کامل و خط به خط مباحث کتاب درسی در درسنامه و تست‌ها
 • تقسیم بندی هر پودمان در قالب لقمه های یادگیری

تست های 5 سال کنکور کاردانی از سال 1398 تا 1402 با پاسخ تشریحی

عنوان کتاب: صفر تا صد ریاضی 3 کنکور هنرستان

مولفان: نوید شفیع آبادی

این کتاب شامل:

 • درسنامه کامل و خودآموز کتاب ریاضی 3
 • 300 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی
 • جدول بودجه بندی ریاضی3 در کنکور
 • 96 صفحه به صورت رنگی

ویژگی ها:

 • پوشش کامل و خط به خط مباحث کتاب درسی در درسنامه
 • تست های 20 سال کنکور سراسری و کاردانی از سال 1383 تا 1402
 • ارائه مطالب کتاب بر اساس سه مبحث تابع، حد و مشتق برای یادگیری بهتر
 • پوشش کامل مثال ها و تمرین های کتاب درسی در تست های تالیفی برای تکمیل یادگیری

ارائه تست های نشان دار با نکات ترکیبی برای سبقت گرفتن از رقبا

عنوان کتاب: صفر تا صد زیست شناسی کنکور هنرستان

مولفان: وحید توکلی، معصومه قاسمی

این کتاب شامل:

 • درسنامه کامل و خودآموز کتاب زیست شناسی
 • 300 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی
 • 66 صفحه به صورت رنگی

 ویژگی ها:

 • پوشش کامل و خط به خط مباحث کتاب درسی در درسنامه به همراه شکل ها برای یادگیری بهتر
 • دسته بندی مطالب درسنامه به شکل طبقه بندی شده برای تکمیل یادگیری

ارائه تست های کنکورکاردانی از سال 1398 تا 1402 با پاسخ تشریحی برای آشنایی با سوالات کنکور

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

آزمون 14 اردیبهشت

آزمون جامع پایه دهم و یازدهم

موجودی محصول

مجموعه کتاب های صفر تا صد

درسنامه کامل و خودآموز

تست های طبقه بندی شده تالیفی و کنکور

(تربیت بدنی)

موجودی محصول

10 عدد در انبار

مجموعه کتاب های صفرتاصد

درسنامه کامل و خودآموز

تست های طبقه بندی شده تالیفی و کنکور

(حسابداری)

موجودی محصول

8 عدد در انبار

نظرات رتبه های برتر کنکور

کتاب صفر تا صد دروس علوم پایه کنکور هنرستان

عنوان کتاب: صفر تا صد دروس علوم پایه کنکور هنرستان

مولفان: نوید شفیع آبادی، وحید توکلی

این کتاب شامل:

 • درسنامه کامل و خودآموز کتاب های ریاضی 1 و 2، فیزیک و شیمی
 • 1600 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی
 • جدول بودجه بندی دروس پایه در کنکور
 • 416 صفحه به صورت رنگی

 ویژگی ها:

 • پوشش کامل و خط به خط مباحث کتاب درسی در درسنامه
 • تست های 20 سال کنکور سراسری و کاردانی از سال 1383 تا 1402
 • فرمول های مهم دوره اول متوسطه در بخش پیوست برای یادآوری بیشتر
 • پوشش کامل مثال ها و تمرین های کتاب درسی در تست های تالیفی برای تسلط بیشتر
 • ارائه تست های نشان دار با نکات ترکیبی برای سبقت گرفتن از رقبا

عنوان کتاب: صفر تا صد دروس عمومی کنکور هنرستان

گروه مولفان

این کتاب شامل:

 • درسنامه کامل و خودآموزکتاب های فارسی3، عربی3، دین و زندگی 3، زبان انگلیسی 1و2
 • 1200 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی
 • جدول بودجه بندی دروس عمومی در کنکور
 • 360 صفحه به صورت رنگی

 ویژگی ها:

 • پوشش کامل و خط به خط مباحث کتاب درسی در درسنامه
  فارسی: معنا و مفهوم روان شعر و نثر کتاب درسی به همراه آرایه ها + قواعد و نکات دستوری + املا و تاریخ ادبیات + اصول نگارشی
  عربی: یادآوری مباحث پیش نیاز + حل کامل تمرین های کتاب درسی + قواعد و ترجمه هر درس
  دین و زندگی: خلاصه درس و نکات مهم + پیام آیات و روایات
 • زبان انگلیسی: مباحث پیش نیاز + یادگیری واژگان در قالب تکنیک Tick8 + گرامر + کلوز تست
 • تست های 20 سال کنکور سراسری و کاردانی از سال 1383

تا 1402

عنوان کتاب: صفر تا صد دروس غیرفنی کنکور هنرستان

مولفان: الهه پناهی، ریحانه قهرمانی

این کتاب شامل:

 • درسنامه کامل و خودآموز کتاب های الزامات محیط کار، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، کاربرد فناوری‌های نوین، مدیریت تولید و اخلاق حرفه‌ای در قالب 60 لقمۀ یادگیری
 • 1100 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی
 • جدول بودجه بندی دروس غیرفنی در کنکور
 • 240 صفحه به صورت رنگی

ویژگی ها:

 • پوشش کامل و خط به خط مباحث کتاب درسی در درسنامه و تست‌ها
 • تقسیم بندی هر پودمان در قالب لقمه های یادگیری

تست های 5 سال کنکور کاردانی از سال 1398 تا 1402 با پاسخ تشریحی

عنوان کتاب: صفر تا صد ریاضی 3 کنکور هنرستان

مولفان: نوید شفیع آبادی

این کتاب شامل:

 • درسنامه کامل و خودآموز کتاب ریاضی 3
 • 300 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی
 • جدول بودجه بندی ریاضی3 در کنکور
 • 96 صفحه به صورت رنگی

ویژگی ها:

 • پوشش کامل و خط به خط مباحث کتاب درسی در درسنامه
 • تست های 20 سال کنکور سراسری و کاردانی از سال 1383 تا 1402
 • ارائه مطالب کتاب بر اساس سه مبحث تابع، حد و مشتق برای یادگیری بهتر
 • پوشش کامل مثال ها و تمرین های کتاب درسی در تست های تالیفی برای تکمیل یادگیری

ارائه تست های نشان دار با نکات ترکیبی برای سبقت گرفتن از رقبا

عنوان کتاب: صفر تا صد زیست شناسی کنکور هنرستان

مولفان: وحید توکلی، معصومه قاسمی

این کتاب شامل:

 • درسنامه کامل و خودآموز کتاب زیست شناسی
 • 300 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی
 • 66 صفحه به صورت رنگی

 ویژگی ها:

 • پوشش کامل و خط به خط مباحث کتاب درسی در درسنامه به همراه شکل ها برای یادگیری بهتر
 • دسته بندی مطالب درسنامه به شکل طبقه بندی شده برای تکمیل یادگیری

ارائه تست های کنکورکاردانی از سال 1398 تا 1402 با پاسخ تشریحی برای آشنایی با سوالات کنکور

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x