اعطای نمایندگی

موسسه آموزشی هنرستان یار برای ارائه خدمات آموزشی ویژه دانش آموزان هنرستانی از آموزشگاه های فعال و هنرستان های سراسر کشور نماینده می پذیرد:

برای آشنایی با خدمات موسسه و ارتباط با واحد نمایندگی با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۸۵۴۶۹۵