صفحه اختصاصی امتحان نهایی رشته های هنرستان

سه شنبه 96/3/2 دین و زندگی (3) دانلود
پنجشنبه 96/3/4 الگو (2) دانلود
یکشنبه 96/3/7 تاریخ هنر جهان دانلود
سه شنبه 96/3/9 الیاف نساجی دانلود
پنجشنبه 96/3/11 طراحی اندام و لباس دانلود
هنرستان یار