صفحه اختصاصی امتحان نهایی رشته های هنرستان

سه شنبه 96/3/2 دین و زندگی (3) دانلود
پنجشنبه 96/3/4 عناصر و جزئیات دانلود
یکشنبه 96/3/7 متره و برآورد دانلود
سه شنبه 96/3/9 آشنایی با بناهای تاریخی دانلود
پنجشنبه 96/3/11 تاسیسات ساختمان دانلود
هنرستان یار