تعیین وقت مشاوره

برای بهره گرفتن از خدمات مشاوره ای موسسه آموزشی هنرستان یار ابتدا با شماره زیر تماس گرفته و با مشاوران موسسه در مورد نیاز آموزشی خود صحبت کنید پس از نیاز سنجی و مشاوره ابتدایی برای شما روز و ساعت جلسه مشاوره تعیین می شود.

تماس با مشاوران:

۰۲۱-۸۸۸۵۴۶۹۵

لازم به ذکر هست که تمامی جلسات مشاوره در موسسه با هماهنگی قبلی صورت می گیرید.