والدین

توجه والدین به رشد همه جانبه دانش آموز هنرستانی

مقدمه

آموزش ، هوش و توانایی جنبه های متفاوتی دارند ما همواره باید تلاش کنیم که دانش آموزان در کنار فراگیری مفاهیم درسی ، در دیگر جنبه ها هم رشد کنند .دانش آموزان هر سال با گذراندن امتحانات و سنجشِ دانسته ها به پایه بالاتر راه پیدا می کنند.

تاثیراتِ مستقیم و غیر مستقیم امتحان ، آزمون و کنکور

امتحان تاثیراتِ مثبتِ زیادی به شکل مستقیم و غیرمستقیم برای دانش آموزان دارد. منظور از تاثیر مستقیم یعنی مفاهیم درسی که دانش آموز در مسیر آمادگی امتحان فراگرفته و دانش وی در آن درس افزایش پیدا کرده به نوعی که در آن درس و موضوع دارای بینش و وسعت دید شده است.اما تاثیر غیر مستقیم این است که دانش آموز به خاطر امتحان روند یادگیری و شرایط روحی و روانی و زندگی خود را مدیریت می کند . از این جنبه هم دانش آموز رشد می کند.

تحقیق و بررسی های انجام شده در مورد یادگیری های مستقیم و غیر مستقیم در دنیا

نکته بسیار با اهمیت در تحقیقی که از افراد بزرگسال در ۴۰ سالگی انجام شده این است که بسیاری از این افراد مطالب و دانش هایی که در دوران مدرسه در مسیر امتحان و سنجش فراگرفته اند را فراموش کردند چون این یادگیری ها مقطعی و تحت استرس امتحان انجام گرفته است و مورد جالب تر اینکه در مسیر امتحان تمام تجربه ها و پختگی هایی که به شکل غیر مستقیم بدست آوردند به طور مستقیم در زندگیشان موثر بوده است. به طور مثال در درس ریاضی یک بزرگسال شاید مساحت ذوزنقه را فراموش کرده باشد اما رقابتی که با پسر عموی خود در یادگیری درس علوم داشته را هنوز به یاد دارد. و این روحیه رقابتی همیشه در وجودش در همه ی مراحل زندگی باقی مانده است. منظور این است که مفاهیم و مهارت ها بیشتر از درس و کتاب در آینده ماندگار هستند. براساس شاخص های بین المللی کشورهای شرق آسیا ، کشورهای اسکاندیناوی ، استرالیا ، و آمریکای شمالی دارای قویترین و پربازده ترین سیستم های آموزشی در دنیا هستند. همه این کشورها ابتدا رشد همه جانبه دانش آموزان را دنبال می کنند و سپس در مراکز تخصصی استعداد یابی به توسعه حرفه ای مهارت ها و دانش های تخصصی می پردازند. پس نتیجه میگیریم تنها یادگیری مطالب درسی کافی نیست بلکه رشد همه جانبه و پختگی دانش آموز اهمیت اصلی آموزش است.

مسئولیت اولیا در زمینه رشد همه جانبه دانش آموزان

یکی از مواردی که اولیای عزیز در هنگام همراهی با دانش آموزان باید به آن توجه کنند این است که به همان اندازه که فراگیری دانش و یادگیری مطالب کتاب مهم است بدست آوردن مهارت و تجربه هایی که در مسیر امتحان و سنجش بدست می آید هم بسیار دارای اهمیت است. دانش آموز در مسیر یادگیری پخته می شود. این پختگی در تمام زندگی آن شخص موثر و تعیین کننده است .

والدین علاوه بر توجه به مسائل درسی باید به مهارت هایی مثل برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، تفکر خلاق ، پشتکار ، مدیریت استرس و ........ بپردازند در همه دانش آموزان ، مخصوصا دانش آموزان هنرستانی موردی که در جلسات مشاوره بسیار مشاهده می کنیم این است که اولیا فقط روی نمره امتحان و نتیجه ی کنکور متمرکز می شوند و به نوعی نتیجه گرا هستند تا عملکرد گرا .

بسیاری از دانش آموزانی که معدلِ متوسط داشتند در مراحل بالاتر در کسب و کار و زندگی به خاطر توانایی ها و پختگی های فردی موقعیت های استثنایی را برای خود خلق کردند.

مسئولیت هنرستان یار در زمینه رشد همه جانبه دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش

ما در دپارتمان مشاوره هنرستان یار در کنار برنامه های تخصصی آموزشی و رشد علمی و عملی دانش آموز ، تلاش می کنیم عملکرد دانش آموز را روز به روز بهتر کنیم چون معتقد هستیم که عملکرد خوب همیشه در همه مراحل زندگی دانش آموز ماندگار است قطعا عملکرد خوب به نتیجه ی خوب منتهی می شود.

هنرستان یار = رشد همه جانبه دانش آموز + مرکز تخصصی مشاوره و آموزش دانش آموزان هنرستانی

در هنرستان یار در کنار خدمات تخصصی در زمینه مشاوره و آموزش و کسب بهترین رتبه ها در کنکور سال ۹۶ ، به رشد همه جانبه ی دانش آموز هم پرداخته می شود . قطعا دانش آموز با همراه شدن با هنرستان یار سال تحصیلی ، کنکور و امتحانات پایانی و نهایی را با آرامش طی خواهد کرد.

هنرستان یار حامی دانش آموزان هنرستانی سراسر کشور

لوگو

دپارتمان مشاوره هنرستان یار