ثبت نام آزمون های هنرستان یار

11

7 دلیل برای شرکت در آزمون

1. برنامه‌ریزی جامع و نظم بخشیدن به مطالعه داوطلب و جلوگیری از آشفتگی درسی و ذهنی

2. سنجش و ارزیابی مباحث مطالعه شده و مشاهده نقاط ضعف و قوت

3. آماده‌سازی ذهنی و فیزیکی جهت تمرکز چند ساعته بر سوالات و حضور در جلسه آزمون

4. آشنایی با انواع سوالات قابل طرح از یک مبحث

5. سنجش و مقایسه داوطلبان در سراسر کشور با یک‌دیگر

6. مطالعه با سرعت و دقت بیشتر ناشی از اجبار

7. تمرین مدیریت زمان و یافتن ایرادات در زمان بندی

اهمیت شرکت در آزمون

10 ویژگی آزمون های هنرستان یار

1. برگزاری آزمون منطق بر سیستم هنرستان و کنکور فنی و حرفه ای

2. تکرار حداقل 7 بار مباحث هر سه پایه در طی مراحل آزمون ها

3. طراحی سوالات بر پایه سطوح یادگیری بلوم

4. وجود ایستگاه های جبرانی در آزمون

5. کارنامه های تجمیعی و پروژه محور

6. رقابت با دانش آموزان قوی

7. کلاس تحلیل تست آزمون

8. تنوع در طراحی سوالات

9. کارنامه های کشوری

10. پاسخ نامه تشریحی

مزایا

تحلیل آزمون یعنی چه ؟

کلاس تحلیل آزمون

نظرات

اساتید هنرستان یار

15
18
19
20
21

برای مشاهده و دانلود برنامه آزمون های هنرستان یار بر لینک رشته خود کلیک کنید

فرم پیش ثبت‌نام