پیشرفت تحصیلی

دفتر برنامه ریزی هنرستان یار ویژه دانش آموزان هنرستانی

با توجه به تجربه ی ۱۱ ساله دپارتمان مشاوره هنرستان یار در زمینه مشاوره وبرنامه ریزی ، سال سوم هنرستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است هر دانش آموز با توجه به حجم زیاد مطالب درسی برای مدیریت برنامه ریزی در این یکسال نیاز به ابزاری دارد که چرخه ی یادگیری اش را به طور کامل تحت پوشش قرار دهد.

برای این امر دفترچه ی برنامه ریزی تهیه شده ، این دفترچه قطعا در بهبود روند مطالعه و یادگیری و نظم ذهنی شما در سال تحصیلی بسیار موثر خواهد بود.

۵ ویژگی دفترچه برنامه ریزی

اجرای برنامه براساس هدف گذاری

رقابت در مطالعه با خود

برنامه ریزی براساس منحنی فراموشی

شفافیت در برنامه ریزی

وجود بازخورد در برنامه ریزی

اجرای برنامه براساس هدف گذاری : یکی از ارکان برنامه ریزی استراتژیک هدف گذاری است هر دانش آموز در هر هفته با توجه به شرایط خود اهدافی را مشخص می کند این اهداف شامل هدف گذاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت هستند معمولا برای رسیدن به هر هدف باید تعدادی کار انجام شود در این دفترچه هر هدف به چند کار تقسیم می شود این مدل باعث می شود دانش آموز اهداف خود را به صورت فاز به فاز دنبال کند. هدف گذاری در این دفترچه براساس دو مفهوم کار و زمان (Task , Time) چیده شده و معیار های هدف گذاری این دو مفهوم هستند.

رقابت در مطالعه با خود : به خاطر مدل طراحی این دفترچه که ابتدا دانش آموز هدف گذاری انجام می دهد و سپس به انجام آن کار اقدام می کند در درون این دفترچه یک نیروی قوی مثل یک موتور محرک ، که باعث افزایش انگیزه دانش آموز می شود وجود دارد همچنین به خاطر ثبت عملکرد روزانه و هفتگی ، دانش آموز تلاش می کند که برای پیشرفت با ساعات مطالعه ی روزانه و هفتگی خودش رقابت کند که این باعث جذاب تر شدن روند مطالعه می شود.

برنامه ریزی براساس منحنی فراموشی : یکی از اصلی ترین دغدغه های دانش آموزان ، حجم زیاد مطالب درسی و فرار بودن مطالب و فراموشی است . در این دفترچه چون هر کتاب به چند قسمت تقسیم شده و اصولا برنامه ریزی فاز به فاز و پلکانی انجام می شود . در برنامه ریزی شفافیت وجود دارد دانش آموز به کمک مشاور می تواند تحت یک برنامه ی منسجم و یکپارچه و به صورت دوره ای مطالب درسی را مرور کند .

شفافیت در برنامه ریزی : به خاطر سادگی اجرای برنامه و شفافیت بیشتر در این دفترچه کارها به چند قسمت تقسیم شده تا دانش آموز راحت تر بتواند نقاط ضعف و قوت خود را تشخیص دهد و برای ادامه راه برنامه ریزی کند یا اصطلاحا ذهن شفاف تری در مسیر داشته باشد.شفافیت ذهن و برنامه نقش بسیار مهمی در موفقیت دانش آموز دارد.

وجود بازخورد در برنامه ریزی : یکی از اقداماتی که می توان برای بهبود روند کار و پیشرفت انجام داد خود ارزیابی است دانش آموز پس از مطالعه و یادگیری ، دانسته های خود را مورد ارزیابی قرار می دهد تا دید بهتری نسبت به دانش و سطح خود پیدا کند . این کار باعث می شود دانش آموز نسبت به توانایی های خود دید واقعی پیدا کند و در هدف گذاری ها دقیق تر عمل کند . همچنین خود ارزیابی دانش آموز ابزاری مناسب برای برنامه ریزی بهتر توسط مشاور است . و مشاور می تواند با خود ارزیابی واقعی دانش آموز برنامه را در راستای توانمندی فعلی دانش آموز پیش ببرد.

برای تهیه دفترچه و کسب اطلاعات بیشتر راجع به مشاوره وبرنامه ریزی دانش آموزان هنرستانی با دفتر مرکزی هنرستان یار تماس بگیرید.

هنرستان یار حامی دانش آموزان هنرستانی سراسر کشور

لوگو

دپارتمان مشاوره هنرستان یار