فروشگاه

۱ انتخاب
۲ تایید و پرداخت

فیلم آموزش برنامه ریزی

مدت زمان فیلم:50 دقیقه

فیلم آموزش برنامه ریزی  مدت زمان فیلم:50 دقیقه

ویژه دوماه پایانی کنکور

افزودن به سبد خرید
000, 195 تومان

فیلم انتخاب شهر و دانشگاه

مدت زمان:50 دقیقه

فیلم انتخاب شهر  و دانشگاه مدت زمان:50 دقیقه

ویژه فنی و حرفه ای و کاردانش

افزودن به سبد خرید
000, 100 تومان

یک جلسه مشاوره تلفنی

30 دقیقه

یک جلسه مشاوره تلفنی 30 دقیقه

با مشاور باتجربه و متخصص هنرستان

افزودن به سبد خرید
000, 45 تومان

یک جلسه مشاوره حضوری

75 دقیقه

یک جلسه مشاوره حضوری 75 دقیقه

با مشاور باتجربه و متخصص هنرستان

افزودن به سبد خرید
000, 100 تومان

آزمون استعدادسنجی و مشاوره

تحصیلی و شغلی

آزمون استعدادسنجی و مشاوره تحصیلی و شغلی

ویژه دانش آموزان نهم به دهم

افزودن به سبد خرید
000, 300 تومان