صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای علم و صنعت
نام هنرستان علم و صنعت
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 1
تلفن 22210523
آدرس اتوبان صدر/اول خیابان کاوه شمالی .پلاک 7
وب سایت
مدیر ایزد پناه
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری