صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شميم ياس
نام هنرستان شميم ياس
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 5
تلفن 44817353
آدرس جنت آبادشمالي بهارستان 26پ 17
وب سایت
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک