صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای بهان تکنيک
نام هنرستان بهان تکنيک
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44449966
آدرس سردارجنگل 35 متری گلستان-خ ایران زمین شمالی -ک غروی غربی
وب سایت http://www.behan.sch.ir
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O الکتروتکنیک