صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای پاپلي خلعتبري
نام هنرستان پاپلي خلعتبري
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 5
تلفن 44138844
آدرس بلوارفردوس خ بهارشمالي خ منوچهري بن بست خلعتبري
وب سایت http://www.poplikhalatbari.ir
مدیر فاطمه احمدي
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O تربیت بدنی