صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای تهران تکنيک
نام هنرستان تهران تکنيک
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44070750
آدرس آيت اله کاشاني خ شاهين جنوبي کوچه عزتي پور پ3
وب سایت
مدیر اورنگ فیروزپور
رشته ها O حسابداری

O نقشه کشی معماری

O شبکه و نرم افزار رایانه

O الکترونیک