صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای خواجه نصيرالدين طوسي
نام هنرستان خواجه نصيرالدين طوسي
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44076326
آدرس فلکه دوم صادقيه بلوارفردوس خ ابراهيمي جنوبي کوچه 12پ 6
وب سایت http://honar.nasirschools.com/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه