صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای بیست و دوم بهمن
نام هنرستان بیست و دوم بهمن
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 1
تلفن 22202994
آدرس شریعتی- خ سهیل- خ فاطمیه
وب سایت http://vista.ir/companies/199448
مدیر آمنه گرجی
رشته ها