صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهدا
نام هنرستان شهدا
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44060638
آدرس بلوار فردوس - انتهاي ابراهيمي جنوبي - کوچه 19 شرقي - پلاک 19
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O نقشه کشی معماری

O مکانیک خودرو