صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهید مدرس
نام هنرستان شهید مدرس
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 5
تلفن 44119453
آدرس انتهاي بلوارفردوس نبش خ بهارجنوبي
وب سایت http://www.modares5.ir
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک

O طراحی و دوخت