صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای علامه جعفري
نام هنرستان علامه جعفري
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 5
تلفن 44429494
آدرس بزرگراه اشرفي اصفهاني انتهاي خيابان 22بهمن
وب سایت http://www.jafari.sch.ir
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه