صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای کارآموز
نام هنرستان کارآموز
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44417838
آدرس بزرگراه شهيدهمت غرب نبش سردارجنگل خيابان فرزانه شرقي پلاک 9
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O الکترونیک

O الکتروتکنیک

O مکانیک خودرو