صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای سردارسازندگي
نام هنرستان سردارسازندگي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44435434
آدرس بلواراشرفي اصفهاني ابتداي باغ فيض- ح ابراهيم نوري - پلاك 5
وب سایت http://sardar5.mihanblog.com/
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O گرافیک