صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان کار و دانش خاورمنش
نام هنرستان خاورمنش
نوع دولتی
دسته کار و دانش
پذیرش پسرانه
منطقه 1
تلفن 22284011
آدرس نیاوران - کاشانک - خ شهید نصیرآبادی - مقابل سازمان آب
وب سایت http://khavarmanesh2.blogfa.com/
مدیر علی الهامی پور
رشته ها