صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای سوره
نام هنرستان سوره
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 6
تلفن 66975506
آدرس خ طالقاني بين وليعصروحافظ کوچه خوشبختي پلاک 4
وب سایت
مدیر
رشته ها O سینما

O پویانمایی

O نمایش

O گرافیک