صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيدصدوقي
نام هنرستان شهيدصدوقي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 6
تلفن 88482588
آدرس خيابان وليعصر تقاطع شهيد بهشتي پلاك 2085
وب سایت http://shahidsadoghi.blogsky.com/
مدیر
رشته ها O پویانمایی

O شبکه و نرم افزار رایانه