صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای ماري مانوکيان
نام هنرستان ماري مانوکيان
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 6
تلفن 88905614
آدرس کريم خان زنداستادنجات الهي شمالي پلاک 202
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری