صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای رسالت
نام هنرستان رسالت
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 6
تلفن 66953068
آدرس خيابان وليعصر_تقاطع طالقاني و وليعصر جنب دانشگاه شاهد پلاك 1535
وب سایت http://www.nresalat6.ir/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O الکتروتکنیک

O الکترونیک