صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان
نام هنرستان فرهنگ جوان
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 6
تلفن 88925518
آدرس بالاتر ازميدان وليعصر روبروي سينما استقلال كوچه شهيد فخاري
وب سایت https://farhangjavan.sch.ir/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری