صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای قدس
نام هنرستان قدس
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 6
تلفن 88774015
آدرس ميدان آرژانتين ابتداي بزرگراه آفريقا روبروي ساختمان مركزي راه آهن
وب سایت http://www.qods17.ir/
مدیر
رشته ها O صنایع چوب

O ساختمان

O معماری داخلی

O مکانیک خودرو

O ماشین ابزار