صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای بشارت
نام هنرستان بشارت
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 6
تلفن 88207004
آدرس ميدان ولي عصر(عج) خ شهيد فرهنگ حسيني پ 14
وب سایت http://besharat.sch.ir/HSchool/#/Introduce/Introduce
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک