صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهید مطهری
نام هنرستان شهید مطهری
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 7
تلفن 88418132
آدرس خ شريعتي خ قدوسي خ امجدي منش هنرستان استاد مطهري
وب سایت http://www.motahari7.ir
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O فتوگرافیک