صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای باقرالعلوم
نام هنرستان باقرالعلوم
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 7
تلفن 77514040
آدرس تهران تقاطع نامجو وانقلاب اسلامي هنرستان فني وحرفه اي باقرالعلوم ( ع )
وب سایت http://bagheraloloom7.ir/
مدیر مهدی نوروزپور
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری