صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيدچمران
نام هنرستان شهيدچمران
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 7
تلفن 88438275
آدرس خيابان شريعتي نرسيده به خيابان شهيد مطهري نبش کوچه ناژ( 63)
وب سایت http://sch-chamran.blogfa.com/
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O الکتروتکنیک