صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای علوم و فنون
نام هنرستان علوم و فنون
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 7
تلفن 77502592
آدرس تهران - خ طالقاني بعد از چهاراه بهار کوچه آفتاب پ 6
وب سایت
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O تربیت بدنی