صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای نخبگان
نام هنرستان نخبگان
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 7
تلفن 88306535
آدرس خ سهروردي جنوبي نبش ملايري پور غربي پ 33
وب سایت http://nokhbegan-school.com/
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O فتوگرافیک