صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای اسوه
نام هنرستان اسوه
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 8
تلفن 77902586
آدرس متري /نارمک /خ شهيدمهريزي
وب سایت http://osveh86.blogfa.com/
مدیر
رشته ها O حسابداری

O طراحی و دوخت