صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای بهار
نام هنرستان بهار
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 8
تلفن 77861552
آدرس تهرانپارس خيابان رشيدخيابان 138غربي پ 70
وب سایت
مدیر
رشته ها