صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای حزب الله
نام هنرستان حزب الله
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 8
تلفن 77920302
آدرس خ :دماوند/ايستگاه بلال حبشي /پ :1
وب سایت
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O گرافیک