صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای آفرينش
نام هنرستان آفرينش
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 8
تلفن 76243030
آدرس پرديس - نرسيده به ميدان - عدالت - فاز 2 - روبروي پارک
وب سایت http://afarinsarparast-89.blogfa.com/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری