صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای احسان
نام هنرستان احسان
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 8
تلفن 77802529
آدرس 45 متري رسالت ضلع جنوب غربي چهارراه سرسبز پ
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری