صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای سوقومونيان
نام هنرستان سوقومونيان
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 8
تلفن 77817953
آدرس خ :دماوند/اول وحيديه /پشت برق نارمک /پ :3
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه