صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای خديجه جهان
نام هنرستان خديجه جهان
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 8
تلفن 77811336
آدرس خ نظام آبادشمالي خ وحيديه کوي پرنيان پ 2
وب سایت
مدیر خانم فرجی
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O معماری داخلی

O حسابداری

O گرافیک