صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای طوماسيان
نام هنرستان طوماسيان
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 8
تلفن 77814739
آدرس خ :دماوند/زرکش /ک :ش شموثيل /پ :8
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری