صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای هادي
نام هنرستان هادي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 8
تلفن 76201350
آدرس جاجرود روبروي پليس راه جاجرود
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری