صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای حضرت معصومه (س )
نام هنرستان حضرت معصومه (س )
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 9
تلفن 44985400
آدرس کرج _ وردآوردخيابان شهيدقرني
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O گرافیک